КОНСУЛТАНТИ

  • Сузана Козмас
    Сузана КозмасCEO & Главен Мениджър
Сигурност
100%
Отдаденост
100%

КОНСУЛТАНТИ

  • Сузана Козмас
    Сузана КозмасCEO & Главен Мениджър
  • Мариела Тунтова
    Мариела ТунтоваУправител
Сигурност
100%
Ангажираност
100%
Отдаденост
100%
Дискретност
100%

УСЛУГИ

 За Частни & Бизнес Клиенти 

Бизнес Адресна Регистрация
Това значи:
▸ Установяване и домицилиране на швейцарски компании
▸ Поемане на места в общото събрание на национални и чуждестранни дружества
Създаване на фирми и дружества в Швейцария
Това включва:
▸ Учредяване и изпълнение
▸ Управление и деловодство на швейцарски „офшорни“ дружества
▸ Преобразуване и преструктуриране
▸ Сливания или ликвидации
▸ Управление и преоценяване на фирми на територията на Швейцария и чужбина
Счетоводство
Това включва:
Консултации относно и изготвяне на:
▸ ДДС Фактури
▸ Месечни / Тримесечни / Годишни отчети и преоценка в желаната валута
▸ Инвестиционни изчисления
▸ Бюджетиране ▸ Осчетоводяване
▸ Счетоводство на ценните книжа
▸ Изготвяне на баланс и отчети по МСС
▸ Кореспонденция с компетентните институционни органи (Търговски регистър, Нотариус и т.н.) *съгласно швейцарския закон за счетоводството, както и чуждестранни такива
Данъчни Консултации
Това включва:
▸ Данъчни консултации
▸ Изготвяне на данъчни декларации за физически и юридически лица
▸ Контролиране на данъчните основи и постановления за всички кантони
▸ Данъчна оптимизация и промени в капитала
▸ Одит и преоценки по ДДС
▸ Изготвяне и подаване на данъчни документи
▸ Преговори с данъчните служби
▸ Изготвяне на данъчни удостоверения във връзка с учредяването на дружества на територията на Швейцария
▸ Специфични консултации (ДДС, Имоти, Данъчни изчисления, Социални осигурявки, разработване на бизнес и поемане на ревизии за дъщерни дружества в България)
Управление на Активи
Това значи:
▸ Цялостно управление на имуществото
▸ Детайлно водене на счетоводството относно имуществото и изготвяне на месечни оценки, обхватна статистика
▸ Координация при избора на банка
▸ Разработване на индивидуални инвестиционни планове, чрез партньорство с наши клиенти, както и с различни банки в страната и чужбина
▸ Консултации при учредяване на инвестиционни дружества /например фондове/
Управление на Имоти
Това включва:
▸ Прозрачно счетоводство и управление на имоти
▸ Безпроблемно изпълнение на решенията и провеждането на срещи със собствениците
▸ Гарантиране на навременно откриване и извършване на дейности по поддръжката на имотите

КОНТАКТИ

Gersauerstrasse 86, 6440 Brunnen SZ, Switzerland
KOZMAS Consulting & Trading GmbH
Tel. +41 (0) 79 103 26 33